Szervezett piacok likviditásának értékelése és piacfejlesztési célok meghatározása a 2020-as évek kihívásainak leküzdése érdekében

 

Barta Péter Dávid, Energetikai Szakkollégium, barta.david@eszk.org

 

Összefoglalás

 

A likviditás és a piaci hatékonyság szorosan összefonódó fogalmak és egyik sem létezhet a másik nélkül. Megkülönböztetésükre mégis van lehetőség, hiszen míg a likviditás egy mérhető mutatószám, addig a hatékonyság egy jellemző, melynek előfeltétele a magas likviditás. Ez utóbbi alapján természetesen az is igaz, miszerint az alacsony likviditás nem hatékony piaci működést eredményez. Ezáltal elmondható, hogy minél magasabb egy piac likviditása, annál fejlettebbnek és hatékonyabbnak tekinthető.

 

Célom, hogy egy olyan újszerű és komplex módszertan szerint határozzam meg a villamosenergia-piacok likviditását, hogy azok összehasonlíthatóvá váljanak egymással. Azért fontos a komplex módszertan, mert ha önállóan értékelünk egy adott energiapiacot vagy piaci szegmenst, akkor a különböző piacok egymással való összehasonlítása nehéz.

 

Az összehasonlítás azért rendkívül fontos, mert európai villamosenergia-tőzsdék lényegében egymás versenytársainak tekinthetők, hiszen az egyes országok energiatőzsdéinek monopol helyzete csak meghatározott ideig biztosított, így előfordulhat tényleges verseny a szolgáltatások között. Ennek okán fontos, hogy a tőzsdék megfelelő piacfejlesztési intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy minél likvidebb és hatékonyabb legyen az általuk működtetett piac és ezáltal versenyelőnyre tegyenek szert.