Társasági adó energiahatékonysági célú felhasználása egy csarnokvilágítás korszerűsítési projekt kapcsán

 

Biró Gábor, energetikus, AlfaPed Kft., gabor.biro@alfaped.hu

 

Összefoglalás

 

A világításkorszerűsítési projektek során jellemzően lehetőség kínálkozik a társasági adó energetikai célú felhasználására, de az igénybevevőnek körültekintően kell eljárni az elszámolás során. A jogszabály szerint az energetikai auditor feladata a folyamatban az energiamegtakarítás tényének és mennyiségének megállapítása, de egy jó partneri együttműködés során az auditor felhívja a figyelmet az elszámolás buktatóira is.

Az előadás során egy világítástechnikai koreszrűsítés kapcsán mutatom be az energiahatékonysági beruházási minőség igazolás elkészítését, kitekintve az elszámolhatóságot korlátozó energiahatékonysági minimum követelmények megállapításának módjára.