ENERGIATÁROLÁS HIDROGÉNBEN, ÉS ANNAK TÁRSADALMI KIHATÁSAI

ÖSSZEFOGLALÁS

Dr. Emhő László

BME c. egyetemi docens, AEE CEM

1.)RÉSZ: A 2006-2020 évek közötti időszakon átívelő „ELÓKÉP” szerint a 2006-ban megtartott első hazai hidrogén-tüzelőanyagcella konferenciánkon bemutattuk a nem fosszilis, azaz ráadásul időszakosan rendelkezésünkre álló megújuló források folyamatos felhasználását biztosító energia tároló rendszerelemek beépítésének szükségességét, figyelembevételének  egyenletes, harmonikus üzemvitelt biztosító fontosságát is.

2.)RÉSZ: 2021-forduló évre vonatkozóan feltárjuk és részletesen elemezzük az energia-háromszög diagramból kiolvasható optimálisan megújuló energia alapú vízbontásból nyert hidrogén-tüzelőanyagcella rendszerünk körfolyamatát, amelyben a megújuló energiaforrással üzemelő rendszerünk teljességéhez a közbenső energiatárolási lehetőség is elengedhetetlenül szükségessé válik.

3.)RÉSZ: a várható „JÖVŐKÉPBEN”  azokat a várható, de előre nem minden esetben egyértelmű társadalmi, kutatási, oktatási, munkajogi, munkellátottsági feszültségeket, ellentéteket, szakmai és lélektani problémákat vizsgáljuk, amelyek tompításáról, mérsékléséről, szükség szerinti kiküszöböléséről, feloldásáról mindenképpen gondoskodnunk kell.