Elosztóhálózati állapotbecslés kiberbiztonsági kockázatelemzése

 

Molnár Martin, Energetikai Szakkollégium, molnar.martin@eszk.org

 

Összefoglalás

 

A hazai elosztói engedélyesek kisfeszültségű hálózatain a mérési infrastruktúra kiépítettsége alacsony, így az üzemeltetett rendszer nem, vagy csak korlátozott mértékben megfigyelhető, illetve monitorozható. Az MTA-BME-E.ON együttműködés Célzott Lendület kutatási projektje ezt a problémát hivatott megoldani egy állapotbecslő eljárás fejlesztésével és a fejlesztett modulok kisfeszültségű üzemirányítási rendszerben való tesztelésével. Az elosztóhálózati állapotbecslő (DSSE) gyakorlati alkalmazását számos tényező korlátozza, melyek közül a legmeghatározóbb az adatminőség. Az egyre nagyobb számban alkalmazott okos mérőeszközök sebezhetősége problémát jelenthet a DSSE számára, ugyanis gyakorlott hackerek ezen berendezéseket megtámadhatják, és a becslés bemeneteként szolgaló mérési adatokat meghamisíthatják. Munkámban a kutatócsoport által fejlesztett becslési folyamat kiberbiztonsági kockázatelemzését mutatom be, illetve adathamisítási támadások becslésre gyakorolt hatásának vizsgálatára irányuló szimulációk eredményeiről számolok be röviden.