VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TERVEZÉSI STRATÉGIÁK ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ MODELL KIALAKÍTÁSA

Pap Kristóf Gyula, pap.kristof@eszk.org

Összefoglalás

A 2010-es években kiadott tervezési stratégiák adott szempontok és szempontrendszerek szerint alkotnak bizonyos cselekvési terveket. Kutatásom célja, hogy az adott szempontokat és szempontrendszerek összehasonlítva egy olyan modellt állítson fel, mely egyszerre vizsgálja a külső tényezőket (villamosenergia ár, ellátásbiztonság foka, importexport szaldó, beruházási költségek), az alkalmazható technológiákat és a környezeti és környezetvédelmi tényezőket. A modell célja és feladata az egyes szempontok összevetése során kialakuló mátrixban adott tényező alapján számított optimális pontok meghatározása matematikai módszerek segítségével. Kutatásom kiterjesztésével a mátrix adott pontjainak technológiai, gazdasági és környezeti vizsgálata válik lehetségessé. A modell felállításával és a további vizsgálatok elvégzésével kutatásom célja egy komplex modell felállítása a magyar erőművi ipar számára.