ELEKTROSZTATIKUS PORLEVÁLASZTÓ HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA NAGY PORTERHELÉS ESETÉN

Székely László*, MSc hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki Szak, szekely.laszlo@eszk.org

Dr. Kiss István, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, kiss.istvan@vet.bme.hu

Összefoglalás

Elektrosztatikus porleválasztókat széles körben használnak ipari üzemekben, hogy jó leválasztási hatékonyságuk segítségével megfeleljenek a porkibocsátási korlátozások követelményeinek. A leválasztás során általában a nagy porszemcsék gyorsan leválnak, miközben a finom szemcsék tovább áramlanak a leválasztó térben. A mikro- és nanométeres tartományban lévők eredőben több töltést képesek felhalmozni, nagy porterhelés esetén pedig intenzív koronaáram-elnyomást eredményez. Dolgozatom egy alacsony leválasztási fokú elektrosztatikus porleválasztó terepi tapasztalatain alapul, amely üzem esetében megváltozott a tüzelési technológia. Ennek eredményeképpen a por granulometriai összetétele megváltozott és finomabb szemcsék kerültek az elektrosztatikus porleválasztó bejáratához. A folyamatos és pontos nyomon követés érdekében numerikus modell különböző eseteit vizsgáltuk, az eredményekből lehet következtetni az aktuális üzemállapotra.