Időjárás előrejelzés bizonytalanságának hatása az átviteli kapacitás számítása során

 

Csótai Enikő*, BSc hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnöki szak, csotai.eniko@eszk.org

Szabó Dávid, PhD hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, szabo.david@vet.bme.hu

Dr. Németh Bálint, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, Nagyfeszültségű Laboratórium vezetője, nemeth.balint@vet.bme.hu

 

Összefoglalás

 

Napjaink egyik fő problémaköre a villamosenergia-rendszer üzemeltetése kapcsán az átviteli hálózat megfelelő kihasználásának biztosítása. A megoldás többféle irányból is megközelíthető. Új távvezetékek építése, valamint a meglévő távvezetékek sodronyainak cseréje a mai napig igen költséges eljárás. Így gazdasági szempontból sokkal előnyösebb a meglévő távvezetékek átviteli kapacitásainak nagyobb fokú kihasználása. A dinamikus távvezeték terhelhetőség (továbbiakban: DLR) technológián alapuló rendszer kiépítése egy potenciális megoldást nyújthat erre a problémára. A DLR lényege, hogy a környezeti hatások függvényében növelni tudja a sodronyok termikus kihasználtságát. Az átviteli rendszerirányítók szempontjából kulcsfontosságú, hogy előrejelzést kapjanak a távvezeték terhelhetőségéről, amely időjárás előrejelzés felhasználásával érhető el. Munkám során különféle időjárás előrejelzési modellekből előálló adatokat vizsgáltam, majd hasonlítottam össze a távvezetékre felszerelt időjárásmérő állomások által mért értékekkel. Az elemzés során megvizsgáltam az előrejelzett és mért adatok eltéréseinek mértékét, amelyek segítségével kiszámolható, hogy egy előrejelzés alapú DLR rendszer mennyivel növelné meg az adott távvezeték átviteli kapacitását. Továbbá az eredmények segítségével definiálható egy biztonsági tényező, amely a terhelhetőség előrejelzés bizonytalanságát adja meg. Így munkámmal az átviteli hálózat kapacitás-kihasználási problémakörére kínált lehetséges megoldások egyikét vizsgáltam, melynek segítségével megállapítottam az időjárás előrejelzés bizonytalanságának hatását egy DLR technológián alapuló rendszer használata során.