LOKÁLIS FOGYASZTÓI PROFILOK FEJLESZTÉSE

Nagy Ákos, villamosmérnök MSc hallgató, BME Villamos Energetika Tanszék


Társszerzők: Dr. Hartmann Bálint, Dr. Vokony István, Kertész Dávid


Összefoglalás


A lakossági fogyasztók fogyasztásának előrejelzésének egyik legfontosabb része az
olyan okos fogyasztásmérő eszközök (smart meter) telepítése, amelyek a korábbi megol-
dásokhoz képest rendszeresen, negyedórás időközönként mérik a fogyasztást. A meglévő
okos mérő adatokat felhasználva hozták létre a fogyasztói profilokat, amelyeket külön-
böző statisztikai módszerekkel készítenek el, és amelyben egyes fogyasztói csoportok egy
évre előre rögzített fogyasztási görbéje és menetrendje található meg. Jelenlegi munkám
az lokális fogyasztói profilok fejlesztésére koncentrál. Különböző kisfeszültségű transz-
formátorkörzetek terhelési adatait, valamint a körzet lakossági fogyasztóinak negyed-
órás fogyasztásméréseit felhasználva kidolgozásra került egy eljárás, amellyel az or-
szágos profil helyett egy az adott területre jellemző görbe készíthető. Ezután pedig az is
meg lett vizsgálva, hogy a kidolgozott eljárás mennyire alkalmazható más területekre is,
és hogy az adott régióban mekkora hatékonyságnövelés érhető el.