Végfelhasználók, kötelezettek és auditáló szervezet kapcsolata

 

Tarjányi Krisztina, Wattler Kft., kt@wattler.eu

 

Összefoglalás

 

Az előadás az EKR rendszer egyes szereplői szempontjából mutatja be az EKR projektek megvalósításának folyamatát, a szereplők közt függőségeket és információs aszimmetriát, mely a szabályozás bonyolult voltából adódik. Az előadás a kötelezett típusok közti különbségtétel mellett megvizsgálja az auditori szervezetek típusait is (pl. megkülönböztetve a hitelesítőket) és felveti azokat a jellemző problémákat, amivel az egyes szervezetek találkoznak a folyamat során – úgymint a jogi felelősség és a megkerülhetetlen addicionalitás kérdése. A piaci lehetőségeket és a szabályozási eseményeket tekintve az előadás az auditori feladatok piaca kapcsán is igyekszik előrejelzést adni a következő évekre. A végfelhasználó szempontjából az előadás kitér arra, hogy melyek azok a projektfázisok, amikor a projekt értékesíthető, melyek az egyes fázisokban értékesített projektek előnyei, illetve hátrányai.