Márc.10.webinár

A 2021. március 10-i szakmai nap programja


2021. március 10.  9.00 – 10.30 óra (on-line program)

9.00h – Megnyitó és köszöntők

Czinege Zoltán, az AEE Magyar tagozatának elnöke
Tompa Ferenc az ETE Energiahatékonysági Szakosztályának ügyvezető elnöke 
Móczár Botond, az Energetikai Szakkollégium elnöke

Az előadások rövid összefoglalói:

Baráth Géza, AlfaPed Kft., senior energetikus 
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
Az előadás célja az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer alapvető ismérveinek bemutatása mellett a felmerülő feladatok, a várható hatások, és az ezekra való felkészülés lehetőségeinek áttekintése a nem kötelezett szervezetek szempontjából.

dr. Zsebik Albin
Kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének meghatározása

Az Enhat törvény szerint az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer az energiahatékonyság-javító intézkedésekből vagy beruházásokból származó, energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt energiamegtakarításokat a Hivatal által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezet hitelesíti. A Hitelesítőt terheli a felelősség, hogy az energiamegtakarítás megállapítása a törvény végrehajtására kiadásra kerülő kormányrendelet szerinti számítási módszerekkel és elvekkel összhangban legyen. 
A kormányrendelet közzététele előtt készített előadás a víz és léghűtésű kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének meghatározására mutat be példákat annak érdekében, hogy az érdekelt felek mielőbb elkezdhessék számba venni lehetőségeiket. Feltételezzük, hogy a léghűtésű kompresszorok esetén fűtésre, a vízhűtésűek esetén fűtésre és használati melegvíz melegítésre hasznosítható hő meghatározására készült és bemutatásra kerülő példák összhangban lesznek a kiadásra kerülő kormányrendelettel.

A szakmai nap előadásainak on-line formában történő elérését az Energetikai Szakkollégisták az érdeklődőknek díjmentesen lehetővé tették.
A rendezvényt a KLENEN’21 konferencia időpontjának elhalasztása miatt a regisztrált részvevőknek kis kárpótlásul is szántuk.

Márc.10-i webinár

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer - előadás

Kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének meghatározása - előadás