Tervezett program

Klenen 2021 program
A KLENEN ’21 bevezető plenáris ülésének előadói és az előadásaik:

Dr. Botos Barbara: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony szerint ma már nincs helye az éghajlatváltozás tényével kapcsolatos vitáknak, sokkal inkább az egyes országok arra adott válaszaira, cselekvőképességére kerül a hangsúly. Hiszen az éghajlatváltozás elleni cselekvés ma már messze nem csak ökológiai szükségszerűség, hanem egyben gazdasági racionalitás is, amelyet egyre több ország ismer fel. Mindehhez pedig a 2015-ben elfogadott Párizsi Megállapodás keretében tett vállalások is olyan lehetőségeket nyitnak meg, amelyek óriási beruházási igényeket generálnak szerte a világon, így Magyarországon is. A Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan kibocsátás-csökkentési vállalásokat tett, amelyek rendkívül nagyméretű technológiaváltási, modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek eredményeként pedig a jövőben jelentős piaci átrendeződés mehet végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás ténye ma már talán legalább annyira lehetőség, mint probléma.Remon Zakaria: Az energiahatékonysági projektek EBRD általi finanszírozási  lehetőségei és gyakorlati példák

Remon Zakaria okl. energetikai mérnök, az EBRD Energiahatékonysági és Klímaváltozási csoportjának igazgatóhelyettese. Tevékenysége az EBRD tagországaiban a zöld épületek finanszírozási módjainak feltárása. Feladata volt ITM támogatására végzett megbízás felügyelete, amely a Magyarországi köz- és lakóépületek energiahatékonysági beruházásait gátló jogi, műszaki és pénzügyi akadályok felmérésére és finanszírozási lehetőségek feltárására irányult azzal a céllal, hogy segítse az ágazatban a beruházások növelését támogató  szakpolitikai intézkedések meghatározását. 
Remon részt vesz az éghajlatváltozás-finanszírozással és az építőipar fenntartható erőforrás-beruházásaival kapcsolatos új finanszírozási eszközök és termékek fejlesztésében: projektfinanszírozás, külön pénzügyi eszközök pénzügyi és nem pénzügyi közvetítőkön keresztül. 
Korábban Ő vezette a Bank fenntartható pénzügyi üzletfejlesztési tevékenységét a Kaukázusban, Közép-Ázsiában, Fehéroroszországban, Moldovában, valamint Észak-Afrika és a Közel-Kelet EBRD régióiban.
Dr. Tóth Tamás Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetésének gyakorlati kérdései

Dr. Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese – korábban az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahatékonysági törvény által a Hivatal felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejlesztése (nagyvállalati energetikai auditálás foga-lomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, eredmények értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 2015-től az e témakörben fo-lyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érdekében rendszeresen tart elő-adásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, publikációi rendszeresen jelennek meg szakmai tanulmánykötetekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben. 
Pálffy Anikó: Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer alkalmazásának külföldi példái 


Pálffy Anikó a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa, közgazdász. Több éves államigazgatási tapasztalattal rendelkezik az energetikai szakpolitika és szabályozás terén. 2015 és 2020 között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalban energiahatékonysági szakértőként dolgozott: az Energiahatékonysági Irányelv hazai megvalósításával kapcsolatos feladatokban, elemzésekben működött közre és nemzetközi energiahatékonysági projektek felelőse volt (pl. Odyssee Mure, Ensmov).
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek számos országban eredményesnek bizonyulnak az energiamegtakarításra vonatkozó nemzeti célkitűzések elérésben. Az eredményesség azonban nem garantált. a rendszer kialakításának és működtetésének számos kockázata lehet. A nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével, a tanulságok beépítésével a hazai szabályozás részletei is úgy alakíthatók, hogy az EKR költséghatékony módon eredményezzen megtakarításokat, a rendszer a fogyasztók és a felépülő energiahatékonysági piac szereplőinek érdekeit szolgálja, egyúttal ne jelentsen méltánytalan terhet a kötelezettek számára. Az előadás külföldi jó gyakorlatokat mutat be néhány olyan kulcsterületen, mint az elsődleges piac működési modelljei, a finanszírozás, a megtakarítások mérésének és elszámolásának lehetőségei. 
Plenáris előadások


Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer

dr. Botos Barbara, helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság

 

Az energiahatékonysági projektek EBRD általi finanszírozási  lehetőségek és gyakorlati példák

Remon Zakaria (UK), Associate Director at EBRD’s Energy Efficiency and Climate Change team

 

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetésének gyakorlati kérdései

Tóth Tamás, általános elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

                    

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer alkalmazásának külföldi példái

Pálffy Anikó, közgazdász, Magyar Energiahatékonysági IntézetAz Energiahatékonyság Kiválósági Pályázat díjazottak előadásai

                                               Az előadások  programja később kerül közzétételre


1.1.     szekció: Energiahatékonyság növelés: kötelezés, ösztönzés és finanszírozás               

                 levezető elnök: Dr. Sztranyák József

 

 

·       Az EKR hozzájárulási lehetősége A CO2 – és avégső energia megtakarításhoz az épületek energia megtakarításával

Nagy Péter, ügyvezető, Energy Control Kft.

 

·        Energiahatékonysági Kötelezési rendszer a kötelezettek szemszögéből

Dr. Felsmann Balázs, elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége

 

·        Államilag támogatott hitelek, vissza nem térítendő források, beruházási kedvezmények

Kálmán Anikó, vezérigazgató, CashComplex Zrt-CashControl Kft.

 

·        Támogatott zöld programok

Az energiahatékonyság szerepe az MNB Zöld Programjában

Mátrai Róbert, osztályvezető, Fenntartható Pénzügyekért és Felügyeleti Belső Szabályozásert Felelős

 

·       Az energiahatékonyság hitelkockázat csökkentőhatásának vizsgálata

Dr. Gróf Gyula, Dr. Bethlendi András, Dr. Janky Béla , BME

 

·        A Tao adókedvezmény és az ESCO típusú finanszírozás előnyei és hátrányai, kombinálhatóságának kérdései

Sitku György, energetikai auditor, TermoTem Kft.

 

1.2.     Szekció: Megújuló energia és energia tárolás

levezető elnök: László Tamás

·        Villamosenergia-tárolás stratégiai kérdései

Dervalics Ákos, manager, InnoEnergy HUB Hungary

 

·       Tervezői és szerelői hibák az 1 MW alattilevegő-víz hőszivattyús rendszerekben

Homor Miklós, épületgépész, szakértő

 

·       Naphőerőművek

Gács Iván, ny. egyetemi docens, BME

 

·       Li-ion akkumulátoros energiatárolók biztonságtechnikája

Kertész Sándor, vezérigazgató, INFOWARE Zrt.

 

·       Hidrogén – kapocs az energiaágazatok ésmegújulók között

Muth Gergely, műszaki tanácsadó, Solar Energy, Fronius Hungary Kft.

 

·       Energiatárolás hidrogénben, társadalmikövetkezmények

Emhő László, CEM


2.1. Szekció: Épületek energetikája és energia ellátása

                                                                   levezető elnök: Sitku György

·        Hi-Smart oktatásfejlesztési projekt: közelnulla energiaigényű és intelligens épületek

Dr. Csoknyai Tamás, tanszékvezető, egyetemi docens, BME

 

·        Épületek energiafelhasználásának monitoringja, az energiamenedzsment fontos része

Dusan Petras, egyetemi tanár, Szlovák Műszaki Egyetem

 

·        Az energetikai hulladékhasznosítás szerepe avárosok energiaellátásában

Molnár Szabolcs, energetikus, vezérigazgató h. tanácsadó, Magyar Villamos Művek Zrt.

 

·       Épületautomatizálás szerepe az épületenergetikában - MSZ EN 15232 szabvány

Balogh Zoltán, ügyvezető, Elektro-Kamleithner Kft.

 

·       Energiahatékonyság Testo műszerekkel

Zuna László, termékmanager,TESTO Kft.

 

·        Energiatudatos megoldás, esztétikusan a Terrántól

Jankó Árpád , TERRAN Kft.


·       Elosztóhálózati okos eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata

Juhász Kristóf Péter, ESZK

 

·       Hidrogénenergetika jövője háztartási szinten

Szathmári Dominik, ESZK

 

 

2.2. Szekció: Tehetséges fiatalok az energetikában

                                                                   levezető elnök: Gács Iván

 ·        Fluxusszabályozásmodellezése, és annak hatása a szerkezeti anyagokra

Juhász Mirtill

 

·       Piacintegrációs lehetőségek a közép-európai gázpiacon

Pap Kristóf

 

·       Fotovillamos energiatermelés előrejelzéseneurális hálózatok segítségével

Danka Csongor

 

·       Gépi tanulási algoritmusok vizsgálatanapelemparkok statisztikai alapú termelés előrejelzésére

Markovics Dávid

 

·       Új termékek hatása a hazai kiegyenlítőszabályozásban

Schlosser Ilona

 

·       A hidrogén árának vizsgálata technológiávalösszevetésben, jövőbeli prognózisok áttekintése

Bohunka Dávid

 

IIdőjárás előrejelzésbizonytalanságának hatása az átviteli kapacitás számítása során

Csótai Enikő

 

·       Elektrosztatikus porleválasztóhatásosságának  vizsgálata nagy porterhelés esetén

Székely László

3.1. Szekció: Alternatív járműhajtások

levezető elnök: Tompa Ferenc               

·       

 

·        Az e-mobilitás jövőképe az NKM szemszögéből

Balogh Szabolcs, ügyvezető, MVM Mobiliti Kft

.

·        Az MVM törekvései az új generációs háztartási és nagyteljesítményű töltőberendezések területén

Deák László , MVM-TITÁN Zrt.

 

·        Indokolt-e már az e-mobilitás a nagyvárosiközösségi közlekedésben?

Buzinkay Tamás, BKV Zrt.

 

·       Zöld Busz Program, a kézzel fogható klímapolitika 

Erős Veronika, Zöld Busz Projekt

 

·        Hidrogén tüzelőanyagcellás technológiákalkalmazása a jövőben földön és vízen

Hirth Ferenc ,KONTAKT-Elektro Kft.

 

MOL Plugee a Közép-Kelet Európai régióban

Tóth Fekete Róbert, főosztályvezető, MOL Zrt.


3.2. Szekció: Világítás, almérés, adatgyűjtés

                                                                                                                      levezető elnök: Nagy Péter

· 

·        Újrahasználat

Nagy János, Elektr. mérnökség vezető B+N Referencia Zrt, Világítástechnikai Társaság elnök


Robbanás veszélyes térségek világításkorszerűsítés során elérhető megtakarításai

Rózsahegyi Barnabás, ügyvezető, Benedetti Kft.

  

·        A Tungsram megoldásai az energiahatékonyság előrelendítésében  

Schwarz Péter, stratégiai igazgató Tungsram Operations Kft.

 

·       Társasági adó energiahatékonysági célúfelhasználása egy csarnokvilágításkorszerűsítési projekt kapcsán

Biró Gábor, energetikus, AlfaPed Kft.

 

·       Az almérési szabályozás első événektapasztalatai

Rátkay Gábor, ügyvezető, Argenting Kft.

 

·       Hatékony távmérési, adatgyűjtési rendszerekLoRaWAN kommunikációval

Alács Mihály , SB-Controls Kft.


4.1. Szekció: Az energiaveszteség csökkentéstől az Ipar 4.0-ig

                                                                            levezető elnök: Hunyadi Sándor

·        Energiaveszteség csökkentés korszerű tüzeléssel

Rácz József, okl. gépészmérnök, Weishaupt Hőtechnikai Kft.

 

·       Hőveszteség csökkentés gazdaságosan

Babocsán Dániel , DYNOTEQ Kft.


Energiamegtakarítás mérésen alapuló meghatározása

Hunyadi Sándor, Hunyadi Energia Kft.

 

·        Innovatív megoldás a vízkő ellen

Petri Béla, ügyvezető, Blue&Green Kft.

 

·       Digitális megoldások a távhőrendszerekhatásfokának javításáért

Kubinyi Antal, okl. létesítménymérnök, Danfoss Kft.

 

·       Ipar 4.0 alkalmazása a termelés és energiahatékonyság érdekében

Gonda András, KONsys Kft.

 

 

4.2. Szekció: A tanúsított és tanúsító tapasztalatai a módosított ISO 50001-re történő átállásban                                                                                     levezető elnök: Tánczos Lajos

·       ISO 50001 új tapasztalat EgIR rendszer aNagyvállalat szemszögéből

Bartók Pál - Oláh Andrea, Fővárosi Vízművek

 

·        Az energiahatékonyság növelésének határa

Balogh Gábor, HILTI Kft.

 

·       A Total Productive Management módszereinekalkalmazása az ISO 50001 energiairányítási rendszerben

Ligeti Gábor, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

 

·       Auditori tapasztalatok az ISO 50001:2018bevezetéséről, különös tekintettel az új fogalmakra

Beregi András, DNV GL Business Assurance Magyarország Kft.

 

·        Változók, mutatók, elemzések és intézkedések végletes gyakorlatai egy kockázat szemléletű irányítási rendszer keretein belül

Koncz Ákos és Buzna Levente, SGS Magyarország Kft.

 

·       Az energetikai szakreferens lehetségesszerepe a szabványos energiagazdálkodási rendszer támogatásában

Czinege Zoltán, Alfaped Kft


Kerekasztal
                                                                                                       moderátor: Czinege Zoltán

Téma: Kötelezettség, vagy lehetőség? Haszontalan jelentésgyártás, vagy minőségi energetikai szakreferens szolgáltatás?

A kerekasztal beszélgetés vitaindító előadóinak a szakpolitikai intézkedések eredményeinek értékelésével foglalkozó kollégákat, gyakorló energetikai auditorokat, szakreferenseket és ISO 50001-es tanúsítókat kérünk fel.

 

 

 

 

Köszönjük, hogy részvételükkel támogatják a konferenciát!

Várjuk szíves jelentkezésüket 2021 április 15-ig!