Dervalics Ákos

Mennyit invesztáljunk innovációba és hogyan várjuk annak megtérülését?

Az energiahatékonysági, de általában is véve más energetikai vonatkozású innováció finanszírozásának célja, hogy az így kitalált, megálmodott termékek, szolgáltatások piacra kerüljenek, és az ezzel foglalkozó vállalkozások üzleti környezetben gazdasági értéket állítsanak elő általuk.

Tekintettel arra, hogy a hazai gazdaság legtöbb fejlesztés esetében önmagában kicsi piacot jelent a megtérüléséhez, a nemzetközi piacra juttatáshoz nemzetközi források bevonására is szükség lehet. Probléma jelenleg, hogy hazai K+F finanszírozású fejlesztések jó része megmarad hazánkban, nem lép nemzetközi piacokra, sőt sok esetben csak egy specifikus projektben, vagy egyáltalán nem hasznosul. Előadásomban arra fogok rávilágítani, hogy miként lehet a kezdetektől biztosítani az innováció finanszírozását, melyek azok a pontok, amikor dönteni lehet arról, hogy fel kell-e hagyni egy fejlesztéssel vagy érdemes tovább finanszírozni, és miként játszik szerepet a döntéshozatalban a fejlesztés várható megtérülése.