Molnár Szabolcs

ENERGETIKAI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Molnár Szabolcs főmérnök, Pöyry-Erőterv Zrt.,

Napjainkban egyre fontosabbá válik a fejlődés fenntarthatóságának biztosítása, melynek egyik előfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű energia rendelkezésre állása. Ennek szellemében az „energia és a környezet” fogalmak szoros kapcsolatban kell álljanak. Az energia és a környezet kapcsolatának kiemelten két folyamata jelentős:
 Az egyik, hogy az energetika a természeti környezetből veszi erőforrásait, legyen szó akár a kimerülő fosszilis vagy nukleáris energiahordozókról, illetve a megújuló energiákról. A másik folyamat, hogy az energiaátalakítás során az ökoszisztémát terhelő anyagok a természeti környezetbe jutnak vissza.

 Tisztában kell legyünk azzal, hogy számos – energetikai és környezetvédelmi - kihívással kell szembenézzünk az előttünk álló időszakban. A túlnépesedés, az urbanizációs hatás, a hulladék-anyagáramok hasznosításainak kihívásai, mind-mind előttünk álló problémák, melyek megoldásaiban a mérnököknek kiemelt szerepe kell legyen. Felszólalásomban az energetikai célú hulladékgazdálkodás példáján keresztül mutatok példát a fenntartható fejlődés biztosíthatóságára.

Előadásomban arra a kérdésre is választ keresek, hogy Magyarország adottságainak szigorú realitásai mellett, milyen energia mixszel lehetne megoldani az erőműveink fejlesztését. Felszólalásom kulcsszavai: Energiamix, energiastratégia, hulladékból energia, energetikai környezetvédelem.