Nagy Péter

Épületek energetikája és energiaellátása

A téma célkitűzése: Az épületenergetikai keretében bemutatni az energiafelhasználás összefüggéseit különböző épületek esetén. A szakmai szekción bemutatásra kerülnek az épülettípusok közötti különbségek, hasonlóságok energetikai szempontból.

Az előadáson gyakorlati példán megismerhető lesz a vizsgált területek (szerkezetek, gépészet) felújítási lehetőségei, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei, valamint a felújítási variációk költségvetési összefüggései. Az esetleges EU-s és hazai források energetikai felhasználhatóságának feltételei, szempontjai, indikátorszámítások.

Az előadás energetikai alapismereteket feltételez. A továbbképzési programot azon szakembereknek ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során. Ezen belül (18-20 percben) Szabályozási környezet – a témához tartozó főbb jogszabályok és törvények ismertetése Az épülettipológiai különbségek – hasonlóságok bemutatása. Az energetikai rendszerek vizsgálata, fejlesztési lehetőségeinek. Fejlesztések egymásra gyakorolt hatásai Mintapélda - Az energetikai audit készítése során az energiafelhasználással kapcsolatos információk összegyűjtése és azok értelmezése. Javaslattételi lehetőségek összegyűjtése és értékelése. Fajlagos energetikai mutatók.

A megújuló energiahasznosítási lehetőségek vizsgálata, Az energiahatékonysági programok felhasználása, indikátorok kiszámítása, beruházás becslés, költségoptimalizáció. Összefoglaló, konzultáció.