Szervezett piacok likviditását és fejlettségét értékelő keretrendszer kidolgozása

Szerző: Barta Péter Dávid

Konzulens: Dr. Divényi Dániel (BME-VET), Katona Gábor József (MAVIR)

A tőzsdei likviditás és hatékonyságvizsgálat a piacfejlesztés egyik legfőbb spektruma, mely alkalmas arra, hogy feltárja egy tőzsde működésében felmerülő problémákat, rávilágítson az erős- és gyengepontokra, ezáltal megoldási javaslatokat kínálva egy adott piac, vagy részpiac fejlesztésére.

Munkán első fázisában a Magyar Szervezett Villamosenergia-Piac, vagyis a HUPX másnapi piaci (day-ahead market, DAM) szegmensének bemutatása után definiáltam a likviditás fogalmát az energiatőzsdék esetében, megmutattam a likviditásvizsgálat 3 szintjét, melyek a dimenziók, az indikátorok és a súlyozott összegzés. Az elméleti alapozás után konkrét elemzést végeztem a tőzsdetag létszámra, valamint az árérzékenységre vonatkozóan.

A téma aktuális, mély és rengeteg lehetőséget rejt magában. A második fázis célja, hogy véglegesítse a modellt, mely segítségével meghatározható a HUPX DAM likviditása, egy az iparban használt modellnél pontosabb és informatívabb módon, valamint, hogy megfelelő alapot biztosítson a harmadik és negyedik fázis elvégzéséhez.

A hangsúly a vizsgált likviditási dimenziók bővítésén, valamint a végső modell felépítésén van. Az tőzsdetag létszám és az árérzékenység vizsgálat eredményeinek felhasználásán túl, a modell részét képezi a kereskedett volumen, a volatilitás, a szorosság és a Herfindahl-Hirschmann index is. A végső likviditási kategóriát ezen mutatók súlyozásával érjük el, mely által a piac összehasonlítható válik más másnapi időtávű piacokkal, valamint maga a módszertan is az iparban használatossal.

A téma továbbvitelének alapját az összehasonlítások bővítése, valamint a napon belüli piac elemzése jelenti.