Bohunka Dávid

Villamos autó töltőpont hatása egy középfeszültségű hálózatra


Manapság egyre több elektromos autót használnak az emberek, amelyeket bizonyos időközönként tölteni

kell. A töltés történhet a tulajdonos otthonában, valamint közúton, a különböző szolgáltatók által létesített

gyors-, valamint villámtöltőknél. Amennyiben az elektromos autók terjeszkedése fokozódik, szükség lesz a

mai üzemanyag-töltőállomásokhoz hasonló elektromosjármű-töltőállomásokra. A témám során azt a

problémakört kutattam, hogy különböző intenzitással érkező elektromos autókhoz hány darab 50 kW-os

villámtöltőt kell telepíteni. A kutatás lépései voltak a modellalkotáshoz szükséges háttérirodalomnak,

elektromosautó-típusok eloszlásának, illetve a különböző típusok töltési karakterisztikájának felkutatása,

ezek alapján a modellalkotás, és a kód megírása. A szükséges irodalom után a különböző nemzetközi digitális

könyvtárakban (pl: IEEE Explore) kutattam. Ezen irodalmak a beérkező töltöttséget, távozó töltöttségre,

érkezési időpontra vonatkozó szokásokat, tartalmazzák. A különböző elektromosautó-típusok eloszlását az

európai piacon eladott elektromos autók számából modelleztem. Az adatbázis alapján modelleztem a főbb

típusok megoszlását, amelyekre töltöttségi, valamint teljesítményfelvételi görbe segítségével számítottam ki

MATLAB programban, az általam írt kód segítségével különböző beérkezési sűrűség esetén a

teljesítményfelvételt. A kapott eredményeket ráillesztettem a napközbeni érkezési szokásokra, ennek

köszönhetően különböző fogyasztói szokásgörbéket tudtam létrehozni, amelyeket a DIgSILENT programba

bevittem, a már korábban létrehozott középfeszültségű hálózatban. A középfeszültségű hálózat többi

részéhez is fogyasztói profilt rendeltem a rendelkezésre álló adatok alapján, majd a kapott eredményekből

levontam a konklúziót.