Villamosenergia-rendszer tervezési stratégiák értékelésére szolgáló modell meghatározása


Szerző: Pap Kristóf Gyula Energetikai mérnök MSc hallgató, pap.kristof@eszk.org

Magyarországon a 2010-es években csupán egy új nagyerőművi blokk került üzembe helyezésre, mely a hazai erőműpark elöregedésének jele. Mind a Mátrai Erőmű, mind a Paksi Atomerőmű blokkjai élettartamuk végéhez közelednek, ezzel jelentős kapacitáskiesést jelentve a villamosenergia-rendszer szempontjából. Az ellátásbiztonság, a rendszerbiztonság és az importfüggőség elkerülése érdekében a rendszer termelési oldalán is jelentős fejlesztési igények lépnek fel.

A 2010-es években kiadott tervezési stratégiák adott szempontok és szempontrendszerek szerint alkotnak bizonyos cselekvési terveket. Kutatásom célja, hogy az adott szempontokat és szempontrendszerek összehasonlítva egy olyan modellt állítson fel, mely egyszerre vizsgálja a külső tényezőket (villamosenergia ár, ellátásbiztonság foka, import-export szaldó, beruházási költségek), az alkalmazható technológiákat és a környezeti és környezetvédelmi tényezőket. A modell célja és feladata az egyes szempontok összevetése során kialakuló mátrixban adott tényező alapján számított optimális pontok meghatározása matematikai módszerek segítségével.

Kutatásom kiterjesztésével a mátrix adott pontjainak technológiai, gazdasági és környezeti vizsgálata válik lehetségessé. A modell felállításával és a további vizsgálatok elvégzésével kutatásom célja egy komplex modell felállítása a magyar erőművi ipar számára