Szerző:

Szirtes Máté

Cím:

Részleges kisülések elsugárzott VHF jeleinek vizsgálata nagyfeszültségű berendezések diagnosztikai vizsgálataihoz

Absztrakt:

A villamosenergia-rendszer stabilitása és megbízhatósága jelentős mértékben függ a hálózat különböző szintjeit összekötő transzformátorok és egyéb nagyfeszültségű berendezések üzembiztos működésétől. Ezen berendezések megbízható és biztonságos működése komoly gazdasági szempont mind a gyártók, mind az üzemeltetők számára. A nagyfeszültségű berendezések meghibásodásait sok esetben részleges kisülések jelenléte előzi meg, melyek kimutathatók a gyári átvételi- és az időszakos diagnosztikai vizsgálatok során. Ezen konvencionális vizsgálatok azonban nem képesek becslést adni a detektált kisülés pozíciójára, azaz a berendezés javítandó részére. Erre a célra napjainkban különféle kísérleti technikák állnak rendelkezésre, melyek még nem lettek átültetve a mindennapi használatba. Egy erre a célra kialakított rendszer jelentős mértékben felgyorsíthatja a hibahelyek megtalálásának és javításának procedúráját.

A kutatás témája egy olyan mérő- és jelfeldolgozó rendszer zajszűrő egységének a továbbfejlesztése, mely a részleges kisülés elsugárzott elektromágneses zavarait mérve képes becslést adni annak térbeli pozíciójára. A kutatás célja megalkotni egy olyan mérőrendszert, mely képes a különböző típusú kisülések jeleinek feldolgozására és ezen keresztül helyzetük meghatározására. Ennek megvalósítása érdekében a kutatás aktuális fázisa a főbb típusú részleges kisülések elsugárzott jeleinek vizsgálatával foglalkozik.

Kulcsszavak:

részleges kisülés, nagyfeszültségű diagnosztika, időtartomány, frekvencia tartomány, PRPD ábra, jelfeldolgozás