Előadás címe: Javaslatok köz- és lakóépületek épületek energia felhasználásának és felújításának elemzéséhez

Előadó: dr. Zsebik Albin

A köz- és lakóépületek korszerűsítése fontos szerepet kap az új nemzeti energiastratégiában és a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott célkitűzések elérésében. A célkitűzések eléréséhez meghatározott intézkedések pontosításához, a korszerűsítések tervezéséhez és megvalósításához nélkülözhetetlen az épületek energiafelhasználása bázisértékének, ill. az alapállapotának meghatározása országos szinten, majd épületenként.

Az ezzel foglalkozó szakmai műhelyekben erre különböző módszereket alkalmaznak. Az előadásban az eddigi elemzések és tapasztalatok alapján ismertetem javaslataimat

Ø  a matematikai modellezés és tényleges energiafelhasználás alapján a bázisértékek meghatározásának módjára,

Ø  a nagyszámú épületek esetében a reprezentatív módszer alkalmazására,

Ø  a döntéshozók számára az különböző energiahatékonyság növelő intézkedések által elérthető megtakarítások szemléltetésének módjára.